hogerberoep

 Bij vrijheidsontneming van personen met een inbewaringstelling en/of rechterlijke machtiging is nog geen hoger beroep mogelijk...  Dit wil zeggen dat de Client/patient niet in hoger beroep kan, maar de arts wel een nieuwe inbewaringstelling of rechterlijke machtiging kan indienen.

Hierdoor kan de behandeling onnodig lang duren doordat er na een rechtzaak al niet meer geprobeert kan worden hoe de client/patient zich in zijn/haar eigen thuisomgeving kan redden.

 

Vrijheidsontneming is een van de meest serieuse soorten rechtzaken,

en juist daarom is het  zeer vreemd dat er bij deze vorm van rechtzaken het hoger beroep niet mogelijk is...

 

www.hogerberoep.eu wil het zo snel mogelijk mogelijk maken voor clienten en patienten om wel in hoger beroep te kunnen.

 

Het is mogelijk om een donatie te doen aan hogerberoep.eu om actiever te kunnen streven naar vrijheid die acurater beoordeeld zal kunnen worden door middel van het mogelijk maken van een hoger beroep.

 www.hogerberoep.eu/donatie

Er is al een nieuw wetsvoorstel, genaamd: Wet verplichte GGZ,

en ook bij het nieuwe voorstel is er nog steeds geen mogelijkheid tot een hoger beroep.

Top